Hoe doen ze dat?

Bij het ontwerpen van een website komt nogal wat kijken. Een goede samenwerking met de klant is dan ook noodzakelijk. Uit ervaring weten wij dat alleen telefonisch en e-mail contact het vervaardigen van een goede website niet in de weg hoeft te staan. Buro RaDer werkt tot nu toe voor klanten in Frankrijk, Nederland, Engeland en Spanje. Het oriënterend gesprek kan telefonisch of via Skype plaatsvinden. Indien mogelijk prefereren wij een persoonlijke ontmoeting. Voor een eerste gesprek worden vanzelfsprekend geen kosten in rekening gebracht.

Tijdens het oriënterend gesprek zullen onder andere de volgende onderwerpen besproken worden:

 • Doelstelling en doelgroep van de website
 • Is er een bestaande huisstijl aanwezig?
 • Indeling van de website
 • Aanlevering van teksten, illustraties en/of fotomateriaal
 • Functionaliteiten die nodig zijn om met de bezoekers te kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan een formulier
 • Onderhoud na oplevering van de website
 • Hosting
 • Aanmelding bij zoekmachines

Aan de hand van het oriënterend gesprek wordt bij minder grote projecten direct een offerte met projectplan opgesteld. Bij grotere projecten wordt eerst een offerte afgegeven. Na goedkeuring van deze offerte volgt het projectplan.

Inhoud Projectplan

In het projectplan komen, voor zover van toepassing, de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Omschrijving bedrijf opdrachtgever inclusief de kernactiviteiten van het bedrijf
 • Omschrijving van de huidige situatie
 • Omschrijving van de te ontwikkelen website:
  • Doel en doelgroepen
  • Structuur van de website
  • Vormgeving website
  • Techniek van de website
  • Hosting
 • Beheer van de website
 • Globaal stappenplan
 • Gemaakte afspraken

De ondertekende offerte en projectplan zullen voor beide partijen als contract dienen.

Realisatie

Na goedkeuring van de offerte en het projectplan wordt begonnen met de ontwikkeling van de website. De websites die Buro RaDer met Drupal bouwt zijn zo opgezet dat de inhoud en het ontwerp los van elkaar gerealiseerd kunnen worden. Wij beginnen dan ook gelijktijdig met het vervaardigen van een ontwerp en met de technische ontwikkeling van de website.

Naar gelang de gemaakte afspraken zullen er één of meerdere ontwerpen voor de website gemaakt worden. Het ontwerp of de ontwerpen zullen met een motivatie gepresenteerd worden. Na goedkeuring van het ontwerp zal het aan de website toegevoegd worden.

Buro RaDer ziet graag dat de klant zelf de inhoud toevoegt. De site wordt hiervoor op een via het internet toegankelijke testserver geplaatst. Het zelf toevoegen van de inhoud resulteert in een grotere betrokkenheid en snellere feedback. En het leren werken met uw nieuwe website gaat als vanzelf. Dit terwijl Buro RaDer nog op de achtergrond aanwezig is. Bijkomend voordeel is dat de kosten lager zijn wanneer u zelf een aantal taken zoals het toevoegen van de inhoud op u neemt.

Rest nog de vraag: wat kost dat?