Assistentie bij vertaling = translation assistance

Meertalige websites en drukwerk vragen om professionele vertalingen. Vertalen naar Engels gebeurt intern (Margriet woonde en werkte geruime tijd in het Verenigd Koninkrijk en werkte vervolgens in Nederland nog een aantal jaren voor een Amerikaans bedrijf). De vertalingen zullen overigens wel altijd door een ‘native speaker’ gecontroleerd, en waar nodig, verbeterd, worden.

Illustratie woordenboekVertalingen van Engels naar Nederlands en van Frans naar Nederlands worden ook door Buro RaDer zelf uitgevoerd.

Voor overige vertalingen doen wij een beroep op een professioneel vertaalbureau.